ОТЗИВИ

Показател за резултатите от дейността на ММС-ГРУП ООД са отзивите от клиенти.


Виж всички отзиви 
ММС-ГРУП ООД, Благоевград 2700 ул.Антим І 15 , тел.073/885033, 0899/155272 факс.073/887814

en

ПРОФИЛ

АВТОКРАНОВЕ

25-тонни кранове

30-тонни кранове

35-тонни кранове

40-тонни кранове

60-тонни кранове
70-тонни кранове
120-тонни кранове
225-тонни кранове
300-тонни кранове
500-тонни кранове

ЦЕНИ И УСЛУГИ 

 ГАЛЕРИЯ
 ОТЗИВИ
 ЗА КОНТАКТИ